Maoři

SM V. - umění maorského tetování

Rešerše pro rubriku SLOW MOMENTS V. trvala velmi dlouho - chtěla jsem psát o maorském tetování. Avšak zážitky z cesty na Nový Zéland se nedají shrnout jen na pár řádků a omezit pouze na Maory. Obzvlášť, když patříme k cestovatelům, kteří vyznávají Slow travelling (pomalé cestování), což znamená, že si nevolíme tu nejrychlejší cestu, ale tu, která nabízí nejvíce zážitků - a tak jsme za jeden měsíc projeli pouze Severní ostrov. Své povídání rozdělím na tři části: Maoři, Hobbiti a Nový Zéland dnes. Ale od začátku...